Earth

 NEDJAR INTERNATIONAL ENGINEERING s.r.o.

"Laureate - 1999*B.I.D. GENEVE International Gold Award For Quality"

čára

Ing. Bill Z. NedjarSenior International Consultant / Exclusive Business Engineer

 • Export / Import / Consulting & Strategy of the International Marketing
 • Team Leader - Government Adviser / E.C. - TACIS / C.I.S. (Former)
 • Joint-Ventures & Trade Associations
 • Polyvalent Engineer High-Tech /  Polyglot
 • Knowledgeable in Industrial Property Valuation
 • Enterprise and Project Evaluation
 • Technical Assistance & Training / Industrial Equipments
 • Assistance to International Exhibitions
 • Military Logistics :  Actualisation , Engines, Spare parts, ect...
 • Search Representatives Distributors / Importers----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Villa with Commerce Fund; For Foreign Company

For Sale: Strategic Situation:

Contact us for Linc / Video                                                                                                         


 

Contact us: Head Office

NEDJAR INTERNATIONAL ENGINEERING s.r.o.
Prlovská 3860
Zlín 1
760 01
Česká republika
Company ID
029 15 227
Taxes ID
info@Nedjar-International.com ... International HOT LINE: +420 777 555 198 / GSM - Viber - WhatsAp

Liaison Office - Algeria / Pobočka - Alžírsko / Bureau de Liaison - Algeria / U.M.A. : 
Liason Office / Algeria - U.M.A.

Nedjar Intern. Eng. :
2 B. Rue du Golan
2200 Sidi Bel-Abbès
Algeria

+213 (0) 554 725 495

čára

 

:Export / Import – Strategie of the International Martketing & Consulting

Technical Assistance & Commercial, Market Research, Creating Liaison Office for Foreign Investors, Joint – Ventures & Trade Associations, Logistics, Selection of Partners Followed Affairs, Logistic, Preparations of International Trade Fairs & Exhibitions, Verbal Translations : French - Czech - Arabic - English - Russian.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:Export / Import – Straégie de Martketing International & Consulting

Assistance Technique & Commerciale, Etudes de Marchés, Création de Bureau de Liaison pour les Investisseurs étrangers, Joint – Ventures & Trade Associations, Logistiques, Sélection des Partenaires, Suivi des Affaires, Préparations des Salons & Expositions Internationales, Traductions Verbales : Français - Tchèque – Arabe – Anglais - Russe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:Export / Import – Strategie of the International Martketing & Consulting

Technická pomoc a obchodní průzkum trhu,

Tvorba styčného úřadu pro zahraniční investory, Společně - Ventures Sdružení (s výrobci), Výběr partnerů, sledování trhu a jiné záležitosti, Přípravy na mezinárodní veletrhy a výstavy, hovorově:  Francouzština - Čeština - Arabština - Anglicky - Rusky.

čáraN.B. : We prepare Our's new pages

Our Offer

Export / Import / Consulting & Strategy of the International Marketing

 • Consulting:

 • Strategy of the Internationa International Marketing

 • Joint - Ventures & Trade Assocition