Zeměkoule

 

 

 

NEDJAR INTERNATIONAL ENGINEERING s.r.o.

"Laureate - 1999*B.I.D. GENEVE International Gold Award For Quality"

čára

Ing. Bill Z. NEDJARSenior International Consultant / Exclusive Business Engineer

  • Export / Import / Consulting & Strategy of the International Marketing
  • Technická pomoc a obchodní průzkum trhu
  • Tvorba styčného úřadu pro zahraniční investory
  • Společně - Ventures Sdružení (s výrobci)
  • Výběr partnerů, sledování trhu a jiné záležitosti
  • Přípravy na mezinárodní veletrhy a výstavy
  • Překlady hovorově : Francouzština -Čeština -  Arabština - Angličtina - Ruština.

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             

Vila s obchodním fondem; Pro zahraniční společnost

- Na Prodej: Strategická situace:

Kontaktujte nás na adrese Linc / Video

 

 

Kontaktujte nás

NEDJAR INTERNATIONAL ENGINEERING s.r.o.
Prlovská 3860
Zlín 1
760 01
Česká republika
IČ:
029 15 227
DIČ
info@Nedjar-International.com ... International HOT LINE: +420 777 555 198 / GSM - Viber - WhatsAp

Liaison Office - Algeria / Pobočka - Alžírsko / Bureau de Liaison - Algeria / U.M.A. : 
Pobočka / Alžírsko - U.M.A.Nedjar Intern. Eng. :
2 B. Rue du Golan
2200 Sidi Bel-Abbès
Algeria

+213 (0) 554 725 495

 

 

čára

 

Export / Import – Strategie of the International Martketing & Consulting:

Technical Assistance & Commercial, Market Research, Creating Liaison Office for Foreign Investors, Joint – Ventures & Trade Associations, Logistics, Selection of Partners Followed Affairs, Logistic, Preparations of International Trade Fairs & Exhibitions,  Verbal Translations : French -Czech - Arabic - English- Russian.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Export / Import – Straégie de Martketing International & Consulting :

Assistance Technique & Commerciale, Etudes de Marchés, Création de Bureau de Liaison pour les Investisseurs étrangers, Joint – Ventures & Trade Associations, Logistiques, Sélection des Partenaires, Suivi des Affaires, Préparations des Salons & Expositions Internationales, Traductions Verbales : Français –Tchèque -  Arabe – Anglais- Russe.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Export / Import – Strategie of the International Martketing & Consulting:

Technická pomoc a obchodní průzkum trhu. Tvorba styčného úřadu pro zahraniční investory, Společně - Ventures Sdružení (s výrobci), Výběr partnerů, sledování trhu a jiné záležitosti, Přípravy na mezinárodní veletrhy a výstavy, hovorově :  Francouzština -Čeština - Arabština - Anglicky - Rusky.

čáraN.B. : Připravujeme pro Vás nové stránky

Naše nabídka

Export / Import / Consulting & Strategy of the International Marketing

  • Consulting:

  • Strategy of the Internationa International Marketing

  • Joint - Ventures & Trade Assocition